ROZUMOVÉ KRITÉRIÁ

11.05.2018

Skôr ako do nejakého vzťahu vstúpime, mali by sme si určiť rozumové kritériá na to, aký by mal náš budúci partner byť a najmä akého budúceho partnera vylučujeme. V prípade, že nádejný partner tieto kritériá nespĺňa, mali by sme od vzťahu ustúpiť. Rozumovými kritériami by sme sa mali riadiť najmä na začiatku, pretože neskôr, keď sme pod vplyvom túžby a citov, sa už rozumom riadi o dosť ťažšie.

Príkladom kritérií, ktoré by mali najmä ženy na budúcich partnerov mať je to, či nie je závislý od drog, alkoholu, alebo iných vecí. Či nie je násilný a agresívny. A či nemá sklony podvádzať. Aj keď tieto vlastnosti automaticky predpokladáme, (teda že nemá tieto negatívne vlastnosti), je dobré si na prvých schôdzkach overiť, či je to naozaj tak. Ak začínajú spolu chodiť mladí ľudia, ktorí sú dlhšie v tej istej partii a dobre sa poznajú, overia si to ľahko. Táto rada je určená skôr skúsenejším ľuďom, ktorí nadväzujú známosť úplne od začiatku a nádejného partnera vôbec nepoznajú.

Okrem takýchto automatických kritérií, ktoré vylúčia partnerov, ktorí by nás mohli využiť, alebo ohroziť, je dobré mať aj ďalšie, menej zásadné kritériá a to konkrétne také, ktoré sú dôležité pre nás.

Keď som si hľadal novú lásku a mal som už určité skúsenosti, mojím prvým kritériom bolo, aby nebola zadaná. V mladšom veku som sa pokúsil nadviazať vzťah aj so zadanými ženami, ale nakoniec to bola vždy neprekonateľná prekážka. Je to tiež určitý prejav neúcty voči nej, jej vzťahu a súčasnému partnerovi, ak ignorujeme jej status. Ako človek, vedomý si vlastnej hodnoty a schopnosti prežiť šťastný život, ktorá závisí viac od toho, ako sa ja správam, ako od toho, akú mám partnerku, som si nakoniec povedal, že sa nebudem pokúšať o zadané ženy, nech by ma akokoľvek na začiatku priťahovali.

Zadané ženy s deťmi boli pre mňa tabu od začiatku a som presvedčený, že som si tým ušetril veľa problémov. Navyše by som nemal srdce a svedomie odlúčiť dieťa od jeho otca.

Ďalšími kritériami bol určitý vek a miesto bydliska. Nechcel som úplne mladú ženu, pretože ja som už hľadal vzťah, ktorý by pomerne rýchlo mohol prejsť do manželstva a nechcel som oberať mladú ženu o jej mladosť a dozrievanie. Tiež som chcel, aby bývala v tom istom mieste ako ja, lebo už som sa nechcel sťahovať ani riešiť hneď na začiatku problémy so vzťahom na diaľku.

Takisto som očakával určitú inteligenciu.

No a nakoniec som chcel, aby mala pozitívny vzťah k rodine a deťom, aby aj ona chcela deti. Myslím, že aj túto otázku je dobré si prebrať na začiatku vzťahu. Môj kamarát chcel mať vždy len jedno dieťa, kým jeho partnerka očakávala viac detí. Ich vzťah sa začal rýchlo a rýchlo došlo aj k svadbe a narodeniu dieťaťa, pričom si túto otázku predtým neprebrali. Po niekoľkých rokoch došlo medzi nimi k nezhodám a aj rozpor v názore na počet detí prispel k tomu, že sa, žiaľ, rozišli. Netrpeli len oni, trpelo aj ich dieťa.