OBSAH

ÚVOD

11.05.2018

Tieto články sú o tom, ako si nájsť, nadviazať a udržať šťastný vzťah. Ako prekonávať a očakávať úskalia s tým spojené. Články vznikli preto, lebo táto téma zaujíma veľa ľudí a nie každý má na ňu utvorený názor. Časopisy o životnom štýle vydávajú množstvo článkov o vzťahoch a ľudia ich so záujmom čítajú. Tiež na internete je veľa článkov...

SEBAVEDOMIE

11.05.2018

Mal som dobré detstvo. Vyrastal som v usporiadanej rodine, žili sme šťastne s rodičmi a sestrou. Ako väčšina rodín v socializme, netrpeli sme núdzou a nemali sme ani luxus. Viac ako spoločenské zriadenie a postavenie rodičov na naše detstvo vplývalo to, že nás mali radi, venovali sa nám a starali sa o nás.

Je teda dôležité mať šťastné detstvo a dospievanie pre budúci rodinný život. Je to zároveň dosť nefér, lebo aj keď veľa ľudí vníma svoje detstvo a dospievanie ako šťastné, svoje detstvo človek neovplyvní. Vplyv naň majú najmä rodičia a ďalší ľudia z blízkeho okolia. Svoje detstvo a mladosť teda neovplyvníme, a keď sme dospelí, už s tým vôbec nič...

Skôr ako do nejakého vzťahu vstúpime, mali by sme si určiť rozumové kritériá na to, aký by mal náš budúci partner byť a najmä akého budúceho partnera vylučujeme. V prípade, že nádejný partner tieto kritériá nespĺňa, mali by sme od vzťahu ustúpiť. Rozumovými kritériami by sme sa mali riadiť najmä na začiatku, pretože neskôr, keď sme pod vplyvom...

Takmer každý človek má určitý typ partnera, ktorý ho priťahuje od začiatku a do ktorého sa ľahko zaľúbi. V literatúre o vzťahoch sa píše, že pre mužov je takým typom žena, ktorá má veľa pozitívnych vlastností ich matky a tiež niektoré vlastnosti, ktoré im u matky chýbali. Podobne pre ženy je takým typom muž, ktorý má veľa pozitívnych vlastností...

INICIATÍVA

11.05.2018

Na to, aby vzťah napredoval, je potrebné posúvať ho. Prvý krok, ktorý je treba v každej fáze urobiť, musí urobiť jeden z partnerov. Ten musí prejaviť iniciatívu. Väčšinou sa táto iniciatíva očakáva od muža, moderná doba však dáva aj ženám možnosti ako sa prejaviť a prebrať iniciatívu, ak je to potrebné. Takisto ak žene niečo vo vzťahu chýba a myslí...

ZRKADLENIE

10.05.2018

Okrem iniciatívy, správnych krokov a vlastných nápadov, ktoré do vzťahu vkladáme, existuje ešte jedna vec, ktorú môžeme pre vzťah vedome urobiť. Je to zrkadlenie. Zrkadlenie je spôsob správania, vedomý aj podvedomý, ktorý robíme s cieľom získať si dôveru a city partnera.

V neskorších fázach vzťahu prejde zrkadlenie do prispôsobovania. Partneri, ktorí sú dlho spolu, pôsobia zladene. Podobne sa obliekajú, dokončujú vety jeden za druhého, v neprítomnosti jedného urobí druhý zaňho to isté, čo by urobil prvý. Prešli spolu určitú cestu, počas ktorej sa museli často jeden druhému prispôsobiť, jeden druhého často zrkadlil....

V tejto časti uvediem jednu typológiu - na základe "vnútorných jazykov". Je to iba jedna z typológií a uvediem ju, lebo nám pomôže lepšie pochopiť nášho partnera, jeho odlišnosť od nás. Umožňuje pochopiť, prečo náš partner trvá na niektorých veciach, ktoré sa nám nezdajú dôležité. Tiež vysvetľuje, prečo môžu byť dvaja ľudia veľmi rozdielni a pritom...

Povedali sme si niečo o tom, čo vo vzťahu robiť, povieme si teraz niečo o tom, čo nerobiť. Rozhodne by sme nemali do vzťahu dávať príliš veľa a príliš skoro. Prílišné dávanie je zďaleka najčastejšie chyba, ktorú vo vzťahoch robia muži aj ženy.