DOBRÁ VÝCHOVA - ZÁKLAD SEBAVEDOMIA

11.05.2018

Je teda dôležité mať šťastné detstvo a dospievanie pre budúci rodinný život. Je to zároveň dosť nefér, lebo aj keď veľa ľudí vníma svoje detstvo a dospievanie ako šťastné, svoje detstvo človek neovplyvní. Vplyv naň majú najmä rodičia a ďalší ľudia z blízkeho okolia. Svoje detstvo a mladosť teda neovplyvníme, a keď sme dospelí, už s tým vôbec nič neurobíme. Avšak je dôležité snažiť sa byť dobrým rodičom a pozitívne tak ovplyvniť život našich detí. Aby ony mali tiež šťastné detstvo a mladosť a aby mali dobrý predpoklad, že nadviažu dobrý, láskyplný vzťah a budú viesť šťastný rodinný život. 

Zároveň nechcem povedať, že predpoklad na rodinné šťastie majú len deti z usporiadaných rodín. Najmä keď deti nemôžu za to, že jeden rodič tragicky zahynie, alebo že sa rodičia rozvedú. Dôležité je, aby dieťa dostalo dostatok lásky. Poznal som pani, ktorá celý svoj život až do smrti prežila v manželstve, mala deti a vnúčatá. Pritom otec ju opustil skôr, ako sa narodila a jej mama odišla neskôr s novým mužom. Vychovala ju stará mama a tá jej dala dostatok lásky.

Deti z neusporiadaných rodín alebo z rodín, v ktorých majú rodičia výrazný negatívny vplyv majú tiež šancu na šťastný život. Musia sa však s týmito negatívami vyrovnať. Musia si nájsť iné vzory, prípadne v niektorých veciach predčasne dospieť. Je tiež riziko, že toho bude na nich veľa a nepodarí sa im vyrovnať s negatívnym vplyvom rodičov.

Aj zdanlivo malé negatívne zásahy do detstva môžu mať veľký negatívny dosah neskôr. V mojom prípade sa mali moji rodičia radi a mali radi aj nás. Jediný nedostatok, ktorý som pociťoval, bol ten, že som nedostal od rodičov takmer žiadnu výchovu o partnerských vzťahoch. Možno boli medzi mojimi rodičmi aj nezhody, tie však neboli také veľké, aby sa otvorene prejavili a ako deti sme ich zbadali. A aj pri tomto len pomerne malom negatívnom vplyve som mal neskôr veľké problémy nadväzovať vzťahy so ženami a dobrý vzťah nadviazať a udržať sa mi podarilo v podstate až v neskoršom veku. Vo všetkých vzťahoch predtým, aj keď som sa snažil a chcel v nich napredovať, tak som si nebol istý, či som dosť dobrý, nevedel som, čo mám v niektorých fázach robiť, a tak sa skončili, väčšinou nie z mojej vôle.

Nechcem teraz rozoberať svoje problémy, ktoré som mal a ktoré som už prekonal. Píšem to ako príklad toho, že aj malá negatívna vec vo vzťahu rodiča a dieťaťa môže mať neskôr veľký vplyv na život dieťaťa. Aj dieťa, ktoré po rozvode rodičov pôsobí pomerne vyrovnane, môže mať neskôr problém nájsť si partnera, keďže si musí hľadať iný vzor pre partnerské spolužitie, ako videlo u svojich rodičov.

Dokonca aj manželia, ktorí sú spolu, hovoria o problémoch svojich dospelých detí. Často používame frázu: "Malé deti, malé problémy, veľké deti, veľké problémy." Je preto dôležité snažiť sa byť čo najlepším manželom/partnerom a rodičom. Aj v prípade rozvodu je dôležité snažiť sa čo najlepšie vychádzať so svojím bývalým partnerom. Je to dôležité nielen preto, aby sme mali dobré vzťahy so svojimi deťmi, ale tiež preto, aby naše deti mali určitý vzor a tak lepší predpoklad nadviazať dobrý partnerský vzťah. Táto snaha, byť čo najlepším manželom/partnerom a rodičom sa v podstate nikdy nekončí. Je to celoživotný záväzok, ktorý máme voči našim deťom.